Szeged Város

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapja

Közlemény – vendéglátó üzlet előtti előkert (terasz) célú közterület-használattal kapcsolatban

 Szeged Város  |   2021. április 26., hétfő - 15:16
2021. április 24-én lépett hatályba Magyarország Kormányának az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021 (IV. 15.) Korm. rendelete (továbbiakban: KormR), melynek 2. § (1) bekezdése alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult a közterületen működő terasz használatára 2021. december 31-ig.
Forrás: Szeged Város

Szeged, Tisza folyó – Bertalan híd nyugati oldala –Temesvári körút páros oldala – Népkert sor Liget felőli oldala – a Liget nyugati része az Erzsébet templommal – Torontál tér – Alsó Kikötő sor – Belvárosi híd északkeleti oldala által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának tervezete

 Szeged Város  |   2021. április 08., csütörtök - 00:46
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint…
Forrás: Szeged Város

Szeged helyi közforgalmú közlekedési ideiglenes menetrend módosítás 2021. március 10-től április 18-ig.

 Szeged Város  |   2021. április 02., péntek - 17:31
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Kormányrendeletre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletre, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Fejlesztési Iroda 01/1359-9/2021. iktatószámú, “Szeged helyi közforgalmú közlekedési ideiglenes menetrend módosítás” tárgyú előterjesztésével kapcsolatban, a Közgyűlés feladat- és határkörében eljárva polgármesterként az alábbi határozatot hozta.
Forrás: Szeged Város

Szeged helyi közforgalmú közlekedési ideiglenes menetrend módosítás 2021. március 10-től április 6-ig.

 Szeged Város  |   2021. március 09., kedd - 09:01
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.)  Kormányrendeletre, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Kormányrendeletre, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a Fejlesztési Iroda 01/1359-9/2021. iktatószámú, “Szeged helyi közforgalmú közlekedési ideiglenes menetrend módosítás” tárgyú előterjesztésével kapcsolatban, a Közgyűlés feladat- és határkörében eljárva polgármesterként az alábbi határozatot hozta.
Forrás: Szeged Város

Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításának elkészült tervezete

 Szeged Város  |   2021. január 26., kedd - 11:31
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Partnerek észrevételeket tehessenek a Rendelet 2. sz. mellékletét képező Adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül, legkésőbb 2021. február 10. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail címre megküldve.
Forrás: Szeged Város