Szeged Város

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos honlapja

Hirdetmény

 Szeged Város  |   2021. augusztus 31., kedd - 15:16
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTÉZMÉNYEKBEN MŰKÖDŐ REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK NÉVSORÁRÓL
Forrás: Szeged Város

Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításának elkészült tervezete

 Szeged Város  |   2021. augusztus 25., szerda - 00:16
azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Partnerek észrevételeket tehessenek a Rendelet 2. sz. mellékletét képező Adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül, legkésőbb 2021. szeptember 08. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a lukacs.erzsebet@szeged.eu e-mail címre megküldve.
Forrás: Szeged Város

Szeged, Algyői út – belterületi határ – Alkotmány utca – Ladvánszky utca által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó tervezete

 Szeged Város  |   2021. augusztus 02., hétfő - 08:46
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdés értelmében közzé teszi a Szeged, Algyői út – belterületi határ – Alkotmány utca – Ladvánszky utca által határolt terület településrendezési eszközének módosítására vonatkozó tervezetét, valamint LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165. § (2)  bekezdése értelmében az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a fehereva@szeged.eu e-mail címre megküldve, legkésőbb 2021. augusztus 16-ig. A közzététel ideje: 2021. augusztus 2-től 2021. augusztus 16-ig.…
Forrás: Szeged Város

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a telken belüli gépjármű-elhelyezésre, valamint a közlekedési célú közterületekre vonatkozó) módosításának tervezete

 Szeged Város  |   2021. augusztus 02., hétfő - 00:16
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdés értelmében közzé teszi a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának (a telken belüli gépjármű-elhelyezésre, valamint a közlekedési célú közterületekre vonatkozó) módosításának tervezetét azzal a céllal, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott partnerek észrevételeket tehessenek a rendelet 2. sz. mellékletét képező Adatlap kitöltésével. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében az észrevételeket a tervezet honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül, legkésőbb 2021. augusztus 16. napjáig lehet megtenni kizárólag elektronikus úton, a mezesagi@szeged.eu e-mail címre megküldve A közzététel ideje: 2021. augusztus 02-től 2021. augusztus 16-ig .…
Forrás: Szeged Város

Szeged, Kossuth Lajos sgt. – Teréz utca – Bakay Nándor u. – Vásárhelyi Pál út, valamint a Szeged, Dorozsmai út – Fonógyári út – Kollégiumi út által határolt területek településrendezési eszközeinek módosítása tervezetével kapcsolatban a környezeti vizsgálatról szóló határozat

 Szeged Város  |   2021. július 19., hétfő - 00:01
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében nyilvánosságra hozza a Szeged, Kossuth Lajos sgt. – Teréz utca – Bakay Nándor u. – Vásárhelyi Pál út, valamint a Szeged, Dorozsmai út – Fonógyári út – Kollégiumi út által határolt területek településrendezési eszközeinek módosítása tervezetével kapcsolatban a környezeti vizsgálatról szóló 519/2021. (VI. 25.) Kgy. sz. határozatot. A közzététel ideje:  2021. július 19-től 2021. augusztus 3-ig…
Forrás: Szeged Város

Tájékoztatás Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézési és ügyfélfogadási rendjére vonatkozóan

 Szeged Város  |   2021. július 08., csütörtök - 11:46
A Polgármesteri Hivatalban intézett ügyek veszélyhelyzetben történő folyamatos ellátásának fenntartása érdekében, de figyelemmel a Magyarország Kormánya által 2020. november 3. napján kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a koronavírussal kapcsolatos országos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldására, az alábbi védőintézkedéseket rendeljük el a Polgármesteri Hivatalban történő ügyfélfogadás és ügyintézés rendjét illetően:
Forrás: Szeged Város

KSH tájékoztatója – PIAAC felmérés

 Szeged Város  |   2021. július 06., kedd - 13:16
A Központi Statisztikai Hivatal Szeged településen is önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2021. június 29. és 2021. szeptember 29. közötti időszakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC).
Forrás: Szeged Város